Joh. de Doperkerk in  Exmorra


Súdwest Fryslân is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland en is gelegen in de regio Zuidwest-Friesland.
De gemeente is per 1 januari 2011 ontstaan door fusie van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wonseradeel en Wymbritseradeel.
In speciale raadsvergaderingen eind 2009 in de vijf gemeenten stemde 95% van de raadsleden voor de herindeling.
Volgens een onderzoek verschenen in de Leeuwarder Courant van 16 januari 2010 is 54% van de ondervraagde burgers voor de herindeling

Wetenswaardigheden

Wikipedia
Plaatselijke links
Het laatste nieuws
Video-kanalen
Google fotoalbum
GoogleMaps

Social media
 

Plaatsen en Buurtschappen
Toeristische informatie
Activiteiten
Natuur
Routes
Südwest-Fryslân in Beeld
.
Jutrijp
 
Kampen
  
Kimswerd
Kooihuizen   Kornwerderzand   Koudehuizum  Koufurdurrige
Kûbaard
Loënga 
Lollum  
Longerhouw
 
Lytsewierrum
Makkum  
Nijland

Offingawier  Oosthem   Oppenhuizen   Oudega 
Parrega
 
Piaam
 
Pingjum
  
Poppenwier
Raerd
Reahûs
Rien
Rijtseterp   Sandfirden  Scharneburen  Scharnegoutum  Schettens  
Schraard 
Sibrandabuorren
Smallebrugge 
Sneek
 
Strand  
Tersoal        
Tirns
  
Tjalhuizum
  Tjerkwerd  Uitwellingerga  Vierhuizen 
Waaksens
Westhem  
Witmarsum 
Wiuwert
Wolsum 
Wommels
 
Wonneburen 
Wons
  
Workum
Woudsend   Ypecolsga
Ysbrechtum  
Zurich
Overige informatie
Provincie Friesland
Excursies - Rondleidingen
Kunst & Cultuur
Historie
Kunstwerken
Musea
Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Sonnema Beerenburg Museum
Allingawier - Herkomst foto onbekend
Religie
Kerken
Hervormde Kerk - Britswert
Hervormde Kerk - Easterwierum
 
 
Sint-Martinuskerk - Roodhuis
 
Religieuze beelden - voorwerpen
Kerktoren - Easterwierum
Landschappen
Natuurgebieden Parken - Tuinen
De Holken - Heeg
Jongema-State Rauwerd
Watergebieden
Friese Meren      overzicht.

Stadsgrachten
Vaarwegen
Uitgaan
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fietsen   - algemene info
 
 
Wandelen - algemene info
 
Paardrijden - algemene info
 
Varen Zeilen Surfen-algemene info
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   AKTIVITEITEN
vermeldingen zijn per plaats gerangschikt
  social media
@
.
     
 
EETGELEGENHEDEN
 
 
.
     
 
KUNST & CULTUUR
 
.
     
 
OVERNACHTINGEN
 
.
     
 
UITGAAN
   
 
.
     
 
VERHUUR
  
 
.
     
 
WELLNESS - BEAUTYSALONS
 
.
     
 
WINKELEN
 
.
     
 
BEDRIJVEN
 
.
     
 
DIVERSEN
 
.
     
 
Zoeken
Mail ons uw suggesties