foto is beschikbaar gesteld door Stichting Ambulance wens


Stichting Revital steunt
met uw bijdragen o.a. onderstande instellingen                                                                     Financieel overzicht:      Inleg     Stortingen
Stichting Ambulance Wens Nederland
Nationale Vereniging De Zonnebloem
Make a Wish Nederland
Fonds Verstandelijk Gehandicapten


WELKOM

STICHTING REVITAL
Alle donaties/giften, welke gegenereerd worden uit de site www.revital.nl komen na aftrek van gemaakte kosten ten goede aan de doelstellingen van de Stichting Revital.

Doelstellingen.
Tot de doelstellingen van de Stichting Revital behoren:
1. het optimaliseren van de site
2. het financieel ondersteunen van initiatieven van genoemde organisaties.
3. het vervullen van speciale wensen van ernstig zieke kinderen.

       
     60% van de gegenereerde inkomsten zullen aan de goede doelen
     worden aangewend.
 


Donateurs.
Voor slechts € 25,00 p.j. bent u donateur. Als dank zullen wij u uitgebreider vermelden op de site www.revital.nl in alle rubrieken die op u van toepassing zijn incl uw social-media toegangen.
Uw vermelding zal worden geplaatst op de plaatselijke- gemeentelijke-en provinciale pagina. Tevens zullen wij via social media uw bedrijf/instelling promoten.


Begunstigers

Ook éénmalige bijdragen zijn van harte welkom. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer
NL63INGB008198878  t.n.v. F.O.M. Lenferink o.v.v  "begunstiger Revital"

DOE MET ONS MEE.

Geniet van al het moois wat Nederland te bieden heeft. Raadpleeg hiervoor de site www.revital.nl
Laat ook zieken - gehandicapten en de oudere medemens hiervan genieten.
Zij zijn u er zeer dankbaar voor.

Met vriendelijke groet
Stichting Revital
Revital – Uit in Nederland
Frans Lenferink (dir.)

Stichting Revital -Telfoon: 06.22017625 - E-mailadres: algemeen@revital.nl - Banknummer:
NL06 TRIO 0390 3667 30 BTW-nummer: 821389907B01 - Inschrijving K.v.K. nr.: 08208540