Hervormde kerk in Westergeest
Noardeast-Fryslân (Fries voor Noordoost-Friesland) is een gemeente binnen de gelijknamige Friese regio Noordoost-Friesland, die op 1 januari 2019 is ontstaan uit de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland en Nieuwkruisland.

Geschiedenis In eerste instantie was het de bedoeling dat in Noordoost-Friesland een nog grotere nieuwe gemeente zou ontstaan uit de gemeenten Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland. Vanaf 1 januari 2017 zijn deze vier gemeenten ambtelijk gefuseerd. Dantumadeel doet echter niet mee met de bestuurlijke fusie en zal na de vorming van de nieuwe gemeente diensten gaan afnemen zonder dat ze zelf een ambtelijk apparaat heeft.
Naam De naam is op 30 maart 2017 gekozen door de drie gemeenteraden, na een referendum onder de bevolking waarbij de namen Dokkumerlân, en Ie- en Lauwerslân de andere twee kanshebbende namen waren. De gemeente heeft geen Nederlandse naam.
Wapen Bij de gemeenteraadsvergadering van 2 januari 2019 onthulde waarnemend burgemeester Hayo Apotheker het nieuwe wapen van de gemeente. Dit wapen kent bovenin twee golvende balken in blauw en geel, die aangeven dat het een kustgemeente betreft. Het overige deel is groen, beladen met een gouden ster, welke voorkwam in de wapens van de drie oorspronkelijke gemeenten. Het wapen wordt gedekt door een Friese grietenijkroon. Deze is overgenomen van Kollumerland c.a. en Dongeradeel.


Wetenswaardigheden

Wikipedia
Plaatselijke links
Het laatste nieuws
Video-kanalen
Google fotoalbum
GoogleMaps
Social media
   

Plaatsen en Buurtschappen
Toeristische informatie
Activiteiten
Natuur
Routes


Wikipedia. Leden

Aalsum Leden

Anjum Leden

Bartlehiem Leden

Blije Leden

Bornwird Leden

Brantgum Leden

Burdaard Leden

Augsbuurt Leden

Burum Leden

Dokkum Leden

Ee Leden

Engwierum Leden

Ferwert Leden

Foudgum Leden

Ginnum Leden

Hallum Leden

Hantum Leden

Hantumeruitburen Leden

Hantumhuizen Leden

Hegebeintum Leden

Hiaure Leden

Holwerd Leden

Jannum Leden

Jislum Leden

Jouswier Leden

Kollum Leden

Kollumerpomp Leden

Kollumerzwaag Leden

Lichtaard Leden

Lioessens Leden

Marrum Leden

Metslawier Leden

Moddergat Leden

Morra Leden

Munnekezijl Leden

Nes Leden

Niawier Leden

Oosternijkerk Leden

Oostrum Leden

Oudwoude Leden

Paesens Leden

Raard Leden

Ternaard Leden

Triemen Leden

Veenklooster Leden

Warfstermolen Leden

Westergeest Leden

Zwagerbosch Leden

Reitsum Leden

Waaxens Leden

Wânswert Leden

Wetsens Leden

Wierum  Leden
Overige informatie
Provinciale VVV Friesland
  VVV Lauwersland
Bezienswaardigheden
Borgen - Stathen - Havezathes
Harsta State - Hegebeintum
Fogelsangh State - Veenklooster

Gebouwen
Molens
De Miedenmolen - Holwerd
De Volharding - Jelsum
De Westermolen - Kollumerpomp
Ropta - Metslawier
Monumenten
Oorlogsmonumenten
Rijksmonumenten
Wierum - Foto: Jan. dijkstra Rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten
Torens
Verdedigingswerken
 
 
 
 


Algemeen
Bezoekerscentrum
Natuurgebieden
Parken - Tuinen
Stinstuin te Kollum. info: 0511-451461
Watergebieden - Rivieren - Kanalen - Beken
Gezicht op Budaard. Foto Jan Dijkstra
Uitgaan
 
 
 
 
Dorpsplein in Ferwert
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fietsen - algemene info.
 
Wandelen - algemene info.
https://twitter.com/noardeast
 
Paardrijden - algemene info.
 
Watersport - algemene info
 
 
 
 
Molen De Hoop in Dokku,
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITEITEN
vermeldingen zijn per plaats gerangschikt
  social media
@
.
     
 
EETGELEGENHEDEN
 
 
.
     
 
KUNST & CULTUUR
 
.
     
 
OVERNACHTINGEN
 
.
     
 
UITGAAN
   
 
.
     
 
VERHUUR
  
 
.
     
 
WELLNESS - BEAUTYSALONS
 
.
     
 
WINKELEN
 
.
     
 
BEDRIJVEN
 
.
     
 
DIVERSEN
 
.
     
 
Zoeken
Mail ons uw suggesties