Blessum. - Bron: Leeuwarder Courant

Waadhoeke is sinds 1 januari 2018 een Nederlandse gemeente, die ontstond uit de voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menaldumadeel (Menameradiel) en uit vier dorpen van de voormalige gemeente Littenseradeel (Littenseradiel). De gemeente telt ruim 46.000 inwoners (2018)

De naam verwijst naar de Waddenzee, omdat de gemeente in een hoek bij de Waddenzee ligt.[6] Eerder gebruikten de ambtelijke organisaties de werknaam Westergo, maar na de tweede stemronde werd de naam Waadhoeke verkozen boven Franeker en Nij-Westergo
De gemeente Waadhoeke bestaat uit 41 officiële kernen, met Franeker als hoofdplaats.
Wetenswaardigheden

Wikipedia
Plaatselijke links
Het laatste nieuws
Youtube
Het laatste nieuws
Google fotoalbum
GoogleMaps

soc.media Pinterest Instagram  


Plaatsen en Buurtschappen
Toeristische informatie
Activiteiten
Natuur
Routes
Gemeente Waadhoeke

Achlum  

Baijum  

Beetgum  

Beetgumermolen  

Berlikum  

Blessum  

Boer  

Boksum  

Deinum  

Dongjum  

Dronrijp  

Engelum  

Firdgum  

Franeker  

Herbaijum  

Hitzum  

Klooster-Lidlum  

Marssum  

Menaldum  

Minnertsga  

Oosterbierum  

Oudebildtzijl  

Peins  

Pietersbierum  

Ried  

Schalsum  

Schingen  

Sexbierum  

Sint Annaparochie  

Sint Jacobiparochie  

Slappeterp  

Spannum  

Tzum  

Tzummarum  

Vrouwenparochie  

Welsrijp  

Westhoek  

Wier  

Winsum  

Zweins  

Gemeentelijke Informatie
Algemeen  internettips
 
Verkeer en Vervoer  
Fietspont Keimpetille
Verhalen - Sagen  
Wonder te Lidlum
Bodemvondsten  
Muntschat Tzummarum
Algemeen  internettips
 
   
Bezienswaardigheden
Algemeen internettips
 
Beschermde Dorps- en Stadsgezichten
Rijksbeschermd gezicht Achlum
Rijksbeschermd gezicht Dronrijp
Rijksbeschermd gezicht Marssum
Rijksbeschermd gezicht Oudebildtzijl
Rijksbeschermd gezicht Oude en Nieuwe Bildtdijken

Molens
Achlumer Molen
Arkens (molen)
Baijum -Windmotor
Heechhiem (Deinum) - Poldermolen
De Poelen Molen in Dronrijp
Kingmatille (windmolen) in Dronrijp
Hatsumermolen in Dronrijp
Fatum (windmolen)
Duivenhok (molen)
Vrouwbuurstermolen
Terpzigt, poldermolen in Marssum
De Kievit (Poldermolen in Menaldum)
De Rentmeester - Poldermolen in Menaldum
De Schalsumermolen
De Korenaar (Sexbierum)
Poldermolen Langwert. - nabij Winsum
Monumenten
Rijksmonumenten in Waadhoeke
Oorlogsmonumenten in Waadhoeke
Kerkje in Herbaijum
Camminghahuis in Franeker
Klaarkampster Weeshuis in Franeker
Poptaslot in Marssum
Poptagasthuis in Marssum
Liauckama State - Sexbierum
Stadhuis van Franeker uit 1591
Poorten
Stinspoort Groot Deersum
Verdedigingswerken
Stelling Koehool
   
   
   
   
   
Monu8ment ter nagedachtenis aan Eise Eisinga
Algemeen internettips
 
Gemeente Waadhoeke
Excursies - Wandeltochten
De SeedyksterToer
Jabikspaad - Pelgrimsroute
   
Kunst & Cultuur
Algemeen internettips
 
Kunstwerken
Astronomischuurwerk in Wier
Musea
Kaatsmuseum
Koninklijk Eise Eisinga Planetarium - wiki
Museum Martena
Standbeelden
De Waadfisker (Koehool)
   
Religie
Algemeen internettips
 
Kerken - Kloosters en Kapellen - kerktorens
Gertrudiskerk (Achlum)
Sint-Martinuskerk (Beetgum)
Koepelkerk (Berlikum)
Mariakerk (Blessum)
Mariakerk - Boer
Sint-Margaretakerk (Boksum)
Sint-Johannes de Doperkerk (Deinum)
Hervormde Kerk in Dongjum
Salviuskerk (Dronrijp)
Kerktoren van Firdgum
Martinikerk (Franeker)
Sint-Franciscuskerk (Franeker)
Kerk_van_Herbaijum
Kerk van Hitzum
Sint-Pontianuskerk (Marssum)
Kerk van Menaldum
Meinardskerk in Minnertsga
Sint-Joriskerk (Oosterbierum)
De kerk in Peins
De kerk in Ried
Sixtuskerk in Sexbierum
Van Harenskerk in Sint Annaparochie
De Groate Kerk - Sint Jacobiparochie
Kerk van Slappeterp
Kerk van Spannum
Johanneskerk (Tzum)
Sint-Martinuskerk (Tzummarum)
Kerk in Wier
Reginakerk in Zweins
   
   
   

Algemeen internettips
 
Landschappen
Kwelderlandschap. zie ook
Natuurgebieden
Noarderleech (kweldergebied)
   
Uitgaan
Algemeen internettips
 
      
   


   
   
   
   
   
Fietsen internettips
Paardrijden   internettips
Watersport    internettips
   

   

.
Steun de Stichting Revital.
Uw uitgebreide presentatie zal op deze, de gemeentelijke- en de provinciale pagina niet misstaan

voorbeeld complete presentatie donateur

DRENTHE

GEMEENTE AA EN HUNZE
Website .
 
   
GROEPSACCOMMODATIE

o.a. voor:


Vrienden of Familie
Reunies
Trainingen
Zorggroepen
VIJF STERREN ACCOMMODATIE IN DRENTHE

't Anderhoes te Anderen is een sfeervolle Drentse accommodatie voor een gezelschap tot 32 personen. De accommodatie biedt u rust, privacy en alle comfort. Buiten is een groot terras met een mooie tuin op het zuiden en een apart speelveld daarnaast.

Rein en Anneke De Wilde heten u van harte welkom.

AKTIVITEITEN
   
 
   
EETGELEGENHEDEN
   
 
     
KUNST & CULTUUR
   
 
     
OVERNACHTINEN
   
 
     
UITGAAN
 
 
     
VERHUUR
 
 
     
WELLNESS - BEAUTYSALONS
 
 
     
WINKELEN
 
 
     
REISORGANISATIES
 
 
     
OVERIGE BEDRIJVEN
 
 
     
 
     


Type onderstaand een andere plaatsnaam of gemeentenaam in.


Zoeken