Blessum. - Bron: Leeuwarder Courant

Waadhoeke is sinds 1 januari 2018 een Nederlandse gemeente, die ontstond uit de voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menaldumadeel (Menameradiel) en uit vier dorpen van de voormalige gemeente Littenseradeel (Littenseradiel). De gemeente telt ruim 46.000 inwoners (2018)

De naam verwijst naar de Waddenzee, omdat de gemeente in een hoek bij de Waddenzee ligt.[6] Eerder gebruikten de ambtelijke organisaties de werknaam Westergo, maar na de tweede stemronde werd de naam Waadhoeke verkozen boven Franeker en Nij-Westergo
De gemeente Waadhoeke bestaat uit 41 officiële kernen, met Franeker als hoofdplaats.
Plaatsen en Buurtschappen
Toeristische informatie
Activiteiten
Natuur
Routes
Gemeente Waadhoeke
  Achlum
  Baijum
  Beetgum
  Beetgumermolen
  Berlikum
  Blessum
  Boer
  Boksum
  Deinum
  Dongjum
  Dronrijp
  Engelum
  Firdgum
  Franeker
  Herbaijum
  Hitzum
  Klooster-Lidlum
  Marssum
  Menaldum
  Minnertsga
  Oosterbierum
  Oudebildtzijl
  Peins
  Pietersbierum
  Ried
  Schalsum
  Schingen
  Sexbierum
  Sint Annaparochie
  Sint Jacobiparochie
  Slappeterp
  Spannum
  Tzum
  Tzummarum
  Vrouwenparochie
  Welsrijp
  Westhoek
  Wier
  Winsum
  Zweins

BUURTSCHAPPEN
Arkens · Barrum · Bonkwerd · Dijkshoek · Doijum · Fatum · 't Heechhout · Holprijp · de Kampen · Kie · Kiesterzijl · Kingmatille · Klooster Anjum · Koehool · Koüm · Laakwerd · Lutjelollum · Meamert · Miedum · Nieuwebildtzijl ·
Nij Altoenae
.
Ritsumazijl · Roptazijl · Salverd · Skyldum · Sopsum · Tallum · Teetlum · Tolsum · Tritzum · Tjeppenboer · de Vlaren · Vrouwbuurtstermolen · War · Weakens · Westerein · Zwarte Haan

Gemeentelijke Informatie
Algemeen  internettips
 
Verkeer en Vervoer  
Fietspont Keimpetille
Verhalen - Sagen  
Wonder te Lidlum
Bodemvondsten  
Muntschat Tzummarum
Algemeen  internettips
 
   
Bezienswaardigheden
Algemeen internettips
 
Beschermde Dorps- en Stadsgezichten
Rijksbeschermd gezicht Achlum
Rijksbeschermd gezicht Dronrijp
Rijksbeschermd gezicht Marssum
Rijksbeschermd gezicht Oudebildtzijl
Rijksbeschermd gezicht Oude en Nieuwe Bildtdijken

Molens
Achlumer Molen
Arkens (molen)
Baijum -Windmotor
Heechhiem (Deinum) - Poldermolen
De Poelen Molen in Dronrijp
Kingmatille (windmolen) in Dronrijp
Hatsumermolen in Dronrijp
Fatum (windmolen)
Duivenhok (molen)
Vrouwbuurstermolen
Terpzigt, poldermolen in Marssum
De Kievit (Poldermolen in Menaldum)
De Rentmeester - Poldermolen in Menaldum
De Schalsumermolen
De Korenaar (Sexbierum)
Poldermolen Langwert. - nabij Winsum
Monumenten
Rijksmonumenten in Waadhoeke
Oorlogsmonumenten in Waadhoeke
Kerkje in Herbaijum
Camminghahuis in Franeker
Klaarkampster Weeshuis in Franeker
Poptaslot in Marssum
Poptagasthuis in Marssum
Liauckama State - Sexbierum
Stadhuis van Franeker uit 1591
Poorten
Stinspoort Groot Deersum
Verdedigingswerken
Stelling Koehool
   
   
   
   
   
   
   
   
Monu8ment ter nagedachtenis aan Eise Eisinga
Algemeen internettips
 
Gemeente Waadhoeke
Excursies - Wandeltochten
De SeedyksterToer
Jabikspaad - Pelgrimsroute
   
Kunst & Cultuur
Algemeen internettips
 
Kunstwerken
Astronomischuurwerk in Wier
Musea
Kaatsmuseum
Koninklijk Eise Eisinga Planetarium - wiki
Museum Martena
Standbeelden
De Waadfisker (Koehool)
   
Religie
Algemeen internettips
 
Kerken - Kloosters en Kapellen - kerktorens
Gertrudiskerk (Achlum)
Sint-Martinuskerk (Beetgum)
Koepelkerk (Berlikum)
Mariakerk (Blessum)
Mariakerk - Boer
Sint-Margaretakerk (Boksum)
Sint-Johannes de Doperkerk (Deinum)
Hervormde Kerk in Dongjum
Salviuskerk (Dronrijp)
Kerktoren van Firdgum
Martinikerk (Franeker)
Sint-Franciscuskerk (Franeker)
Kerk_van_Herbaijum
Kerk van Hitzum
Sint-Pontianuskerk (Marssum)
Kerk van Menaldum
Meinardskerk in Minnertsga
Sint-Joriskerk (Oosterbierum)
De kerk in Peins
De kerk in Ried
Sixtuskerk in Sexbierum
Van Harenskerk in Sint Annaparochie
De Groate Kerk - Sint Jacobiparochie
Kerk van Slappeterp
Kerk van Spannum
Johanneskerk (Tzum)
Sint-Martinuskerk (Tzummarum)
Kerk in Wier
Reginakerk in Zweins
   
   
   
   
   
   

Algemeen internettips
 
Landschappen
Kwelderlandschap. zie ook
Natuurgebieden
Noarderleech (kweldergebied)
   
Uitgaan
Algemeen internettips
 
      
   


   
   
   
   
   
   
   
   
Fietsen internettips
Paardrijden   internettips
Watersport    internettips
   

   
   
   
   

NIEUWS
foto's
Map
Facebook Twitter Pinterest
AKTIVITEITEN
@ Facebook Twitter Pinterest
Ruimte voor uw
bedrijfspresentatie
Berlikum
Manege Japero Manege - Paardencoaching & Training - Feesten - Partijen
           
 
Franeker
Bloemketerp Recreatiepark - Sportcentrum - Restaurant & Bowling -Monky Town
           
 
Marssum
Heringastate / Poptaslot Excursies - Rondleidingen
           
 
Oudebildtzijl
Café Het Graauwe Paard Praamvaren
           
EETGELEGENHEDEN
 
 
Franeker
De Stadsherberg Restaurant
           
 
Oudebildtzijl
Café Het Graauwe Paard Eetcafé
           
 
Sint. Jacobiparochie
De Zwarte Haan Restaurant
           
KUNST & CULTUUR
 
 
Franeker
Koninklijk Eise eisinga Planetarium Muiseum - Educatief Centrum
           
 
Martena Museum Museum
           
 
Vassilev Peter Atelier - Galerie - GlasArt - Keramiek - Sieraden
           
OVERNACHTINGEN
 
 
Franeker
De Stadsherberg Hotel
           
 
Oudebildtzijl
De Witte Klok Hotel - Logement - 2/3 en 4 pers. kamers
           
 
Sint Annaparochie
Bij Kaatje aan de Dijk B & B
           
 
De Blikvaart Camping(mini) - Vakantiewoning - Groepsaccommodatie
           
UITGAAN
 
 
 
   
           
VERHUUR
 
 
 
   
           
WELLNESS - BEAUTYSALONS
 
 
 
   
           
WINKELEN
 
 
Franeker
Wever Van Wijnen BV Verzendboekhandel -Theologische Boeken