Joh. de Doperkerk in  Exmorra

Súdwest Fryslân is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland en is gelegen in de regio Zuidwest-Friesland. De gemeente is per 1 januari 2011 ontstaan door fusie van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wonseradeel en Wymbritseradeel.
In speciale raadsvergaderingen eind 2009 in de vijf gemeenten stemde 95% van de raadsleden voor de herindeling. Volgens een onderzoek verschenen in de Leeuwarder Courant van 16 januari 2010 is 54% van de ondervraagde burgers voor de herindeling
Wetenswaardigheden

Wikipedia
Plaatselijke links
Het laatste nieuws
Video's
Google fotoalbum
GoogleMaps

soc.media Pinterest Instagram  


Plaatsen en Buurtschappen
Algemene Informatie
Activiteiten
Natuur
Vervolg plaatsen
Südwest-Fryslân in Beeld

Abbega   

Allingawier  

Arkum  

Arum  

Atzeburen  

Baarderburen  

Baburen  

Blauwhuis  

Boazum  

Bolsward  

Britswert  

Breezanddijk  

Burgwerd  

Cornwerd  

De Blokken   

Dearsum  

Dedgum  

Dijksterburen  

Doniaburen  

Easterein  

Easterwierrum  

Eemswoude  

Engwier  

Exmorra  

Exmorrazijl  

Ferwoude  

Folsgare  

Gaast  

Gaastmeer  

Gauw  

Goënga  

Gooium  

Grauwe Kat  

Greonterp  

Harkezijl  

Hartwerd  

Hayum  

Heeg  

Hemert  

Hichtum  

Hidaard  

Hieslum  

Hindeloopen  

Hinnaard  

Hommerts  

Idsegahuizum  

Idserdaburen  

Idzega  

IJlst  

Indijk   

It Heidenskip  

It Fliet  

Itens  

Jonkershuizen  

Jousterp  

Jutrijp  

Kampen  

Kimswerd  

Kooihuizen  

Kornwerderzand  

Koudehuizum  

Koudum  

Koufurdurrige  

Kûbaard  

Loënga   

Lollum  

Longerhouw   
   
Algemeen  internettips
 

Toeristische informatie
Algemeen  internettips
 
VVV Waterland Sneek

VVV Midden Friesland  
Wetenswaardigheden
Algemeen  internettips
 
Historie
Media
Verkeer & Vervoer
Bezienswaardigheden
Algemeen internettips
 
De Waterpoort in SneekGebouwen
Stadhuis -Bolsward
Klokken
Klokkenhuis in Hinnaard
Molens
 
De Rat - IJlst
 
 
Oegekloostermolen - Hartwerd Heidenskip

Monumenten
Rijksmonumenten
Beschermde stads- en dorpsgezichten
Rijksbeschermd Gezicht Piaam
Stathen - Stinzen
   
   
   
   
   
   
   
 
Algemeen internettips
 
Gem. Südwest-Fryslân
Excursies - Rondleidingen
   
Kunst & Cultuur
Algemeen internettips
 
Historie
Kunstwerken
Musea
Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Allingawier - Herkomst foto onbekend
   
Religie
Algemeen internettips
 
Kerken
Hervormde Kerk - Britswert
 
 
Sint-Martinuskerk - Roodhuis
 
Religieuze beelden - voorwerpen
Kerktoren - Easterwierum
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Algemeen internettips
 
Landschappen
Natuurgebieden Parken - Tuinen
De Holken - Heeg
Jongema-State Rauwerd
Watergebieden
Friese Meren      overzicht.

Stadsgrachten
 
Vaarwegen

Uitgaan
Algemeen internettips
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
.
Steun de Stichting Revital.
Uw uitgebreide presentatie zal op deze, de gemeentelijke- en de provinciale pagina niet misstaan

voorbeeld complete presentatie donateur

DRENTHE

GEMEENTE AA EN HUNZE
Website .
 
   
GROEPSACCOMMODATIE

o.a. voor:


Vrienden of Familie
Reunies
Trainingen
Zorggroepen
VIJF STERREN ACCOMMODATIE IN DRENTHE

't Anderhoes te Anderen is een sfeervolle Drentse accommodatie voor een gezelschap tot 32 personen. De accommodatie biedt u rust, privacy en alle comfort. Buiten is een groot terras met een mooie tuin op het zuiden en een apart speelveld daarnaast.

Rein en Anneke De Wilde heten u van harte welkom.

AKTIVITEITEN
   
 
   
EETGELEGENHEDEN
   
 
     
KUNST & CULTUUR
   
 
     
OVERNACHTINEN
   
 
     
UITGAAN
 
 
     
VERHUUR
 
 
     
WELLNESS - BEAUTYSALONS
 
 
     
WINKELEN
 
 
     
REISORGANISATIES
 
 
     
OVERIGE BEDRIJVEN
 
 
     
 
     


Type onderstaand een andere plaatsnaam of gemeentenaam in.


Zoeken   

.