Joh. de Doperkerk in  Exmorra

Súdwest Fryslân is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland en is gelegen in de regio Zuidwest-Friesland. De gemeente is per 1 januari 2011 ontstaan door fusie van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wonseradeel en Wymbritseradeel.
In speciale raadsvergaderingen eind 2009 in de vijf gemeenten stemde 95% van de raadsleden voor de herindeling. Volgens een onderzoek verschenen in de Leeuwarder Courant van 16 januari 2010 is 54% van de ondervraagde burgers voor de herindeling
Wetenswaardigheden

Wikipedia
Plaatselijke links
Het laatste nieuws
Google fotoalbum
GoogleMaps

Facebook Twitter Pinterest Youtube


Plaatsen en Buurtschappen
Algemene Informatie
Activiteiten
Natuur
Vervolg plaatsen
Südwest-Fryslân in Beeld

Abbega   

Allingawier  

Arkum  

Arum  

Atzeburen x

Baarderburen  

Baburen  

Boazum  

Bolsward  

Britswert  

Blauwhuis  

Breezanddijk  

Burgwerd  

Cornwerd  

De Blokken   

Dearsum  

Dedgum  

Dijksterburen  

Doniaburen  

Easterein  

Easterwierrum  

Eemswoude  

Engwier  

Exmorra  

Exmorrazijl  

Ferwoude  

Folsgare  

Gaast  

Gaastmeer  

Gauw  

Goënga  

Gooium  

Grauwe Kat  

Greonterp  

Harkezijl  

Hartwerd  

Hayum  

Heeg  

Hemert  

Hichtum  

Hidaard  

Hieslum  

Hinnaard  

Hommerts  

Idsegahuizum  

Idserdaburen  

Idzega  

IJlst  

Indijk   

It Heidenskip  

It Fliet  

Itens  

Jonkershuizen  

Jousterp  

Jutrijp  

Kampen  

Kimswerd  

Kooihuizen  

Kornwerderzand  

Koudehuizum  

Koufurdurrige  

Kûbaard  

Loënga   

Lollum  

Longerhouw   
   
   
   
Algemeen  internettips
 

Toeristische informatie
Algemeen  internettips
 
VVV Waterland Sneek

VVV Midden Friesland  
Wetenswaardigheden
Algemeen  internettips
 
Historie
Media
Verkeer & Vervoer
Bezienswaardigheden
Algemeen internettips
 
De Waterpoort in SneekGebouwen
Stadhuis -Bolsward
Klokken
Klokkenhuis in Hinnaard
Molens
 
De Rat - IJlst
 
 
Oegekloostermolen - Hartwerd Heidenskip

Monumenten
Rijksmonumenten
Beschermde stads- en dorpsgezichten
Rijksbeschermd Gezicht Piaam
Stathen - Stinzen
   
   
   
   
   
   
   
 
Algemeen internettips
 
Gem. Südwest-Fryslân
Excursies - Rondleidingen
   
Kunst & Cultuur
Algemeen internettips
 
Historie
Kunstwerken
Musea
Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Allingawier - Herkomst foto onbekend
   
Religie
Algemeen internettips
 
Kerken
Hervormde Kerk - Britswert
 
 
Sint-Martinuskerk - Roodhuis
 
Religieuze beelden - voorwerpen
Kerktoren - Easterwierum
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Algemeen internettips
 
Landschappen
Natuurgebieden Parken - Tuinen
De Holken - Heeg
Jongema-State Rauwerd
Watergebieden
Friese Meren      overzicht.

Stadsgrachten
 
Vaarwegen

Uitgaan
Algemeen internettips
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Op deze pagina worden per rubriek eerst onze donateurs uitgebreid vermeld Voorbeeld
AKTIVITEITEN
Facebook Twitter Pinterest Youtube Instagram
Allingawier
 
Allingastate  
excursie - rondleiding  
Arum
 
Recreatie Slachtehiem  
boerenspelen  
Lollum
 
Recreatie-Boerderij Slachtehiem  
golf (boerengolf) - aangepaste spelen - fierljeppen - kanoën - feestlocatie  
EETGELEGENHEDEN
 
Allingawier
 
Allingastate  
restaurant - feestlocatie  
Arum
 
Recreatie Slachtehiem  
catering - feestlocatie  
Bolsward
Chauffeurscafé Bolsward   
restaurant  
De Groene Weide  
restaurant - hotel  
Het Weeshuys  
restaurant - hotel  
Gaastmeer
 
Jachthaven Pieter Bouwe  
restaurant - camping - jachthaven - verhuur boten  
Heeg
 
Discotheek d'Ald Wa  
restaurant  
H C R Watersport  
restaurant - hotel  
Hindeloopen
 
De Hinde  
restaurant - aanmeerrestaurant  
Koudum
 
GalamaDammen  
restaurant  
Lollum
 
Recreatie-Boerderij Slachtehiem  
feestlocatie  
Makkum
 
De Waag  
restaurant  
KUNST & CULTUUR
 
Heeg
 
De Scheepskamer van Heeg  
galerie  
Kornwerderzand
 
Kazemattenmuseum  
museum  
OVERNACHTINGEN
 
Arum
 
Recreatie Slachtehiem  
camping (plattelands) - groepsaccommodatie  
Boazum
 
Nij Wybranda  
groepsaccommodatie - kampeerboerderij - camping - blokhutten - appartement  
Bolsward
 
De Groene Weide  
hotel - restaurant  
Het Weeshuys  
hotel - restaurant  
Cornwerd
 
Camping Sotterum  
camping - chalet  
De Zwanekap  
groepsaccommodatie  
Groepsaccommodatie Sotterum  
groepsaccommodatie  
Dearsum
 
Woonwagen Vakantie  
bijzondere slaapgelegenheden  
Dedgum
 
De Buorkerij  
camping - naturisten  
Easterein / Oosterend
 
Het Kleine Paradijs  
bijzondere overnachtingen - boomhutten  
Exmorra
 
Centrum Wilgenhoeve  
groepsaccommodatie  
Gaast
 
Waterrecreatie Syperda  
vakantiewoningen  
Gaastmeer
 
Jachthaven Pieter Bouwe  
camping - jachthaven  
Heeg
 
Watersportcamping Heeg  
camping - watersportcamping  
H C R Watersport  
hotel - restaurant  
't Varskip Yachtcharter  
jachthaven  
Jutrijp
 
Jachthaven Jutrijp .
Jachthaven  
Koudum
 
GalamaDammen  
hotel - jachthaven  
Makkum
 
Beach Hotel De Vigilante  
hotel - vakantiewoningen  
De Waag  
hotel  
Offingawier
 
Luxe 8 persoons Villa  
vakantiewoning  
UITGAAN
 
Heeg
 
Discotheek d'Ald Wal  
discotheek  
VERHUUR
 
Gaast
 
Waterrecreatie Syperda  
verhuur: boten  
Gaastmeer
 
Jachthaven Pieter Bouwe  
verhuur: boten  
Heeg
 
Antieke Salonboten  
verhuur: boten  
WELLNESS - BEAUTYSALONS
 
 
   
   
WINKELEN
 
Bolsward
 
Walstra Antieke Bouwmaterialen  
antiquiteiten  
Goênga
 
SPAR  
Levensmiddelen  
Molkwerum
 
De Marpleats  
antiquiteiten  
REISORGANISATIES
 
Bolsward
 
ITS-Reizen nl  
touringcarbedrijf  
Koudum
 
Koudum Tours  
Touringcarbedrijf  
BEDRIJVEN
 
Makkum
 
Ruivenkamp Bemiddeling in Chaletverhuur  
verhuurorganisatie  
Van Malsen Jacht-& Interieurbetimmering  
jacht- & interieurbetimmering  
 
  .
   

 
.