Joh. de Doperkerk in  Exmorra

Súdwest Fryslân is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland en is gelegen in de regio Zuidwest-Friesland. De gemeente is per 1 januari 2011 ontstaan door fusie van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wonseradeel en Wymbritseradeel.
In speciale raadsvergaderingen eind 2009 in de vijf gemeenten stemde 95% van de raadsleden voor de herindeling. Volgens een onderzoek verschenen in de Leeuwarder Courant van 16 januari 2010 is 54% van de ondervraagde burgers voor de herindeling
Plaatsen en Buurtschappen
Algemene Informatie
Activiteiten
Natuur
Vervolg plaatsen
Algemeen  internettips
 

Toeristische informatie
Algemeen  internettips
 
VVV Waterland Sneek

VVV Midden Friesland  
Wetenswaardigheden
Algemeen  internettips
 
Historie
Media
Verkeer & Vervoer
Bezienswaardigheden
Algemeen internettips
 
De Waterpoort in SneekGebouwen
Stadhuis -Bolsward
Klokken
Klokkenhuis in Hinnaard
Molens
 
De Rat - IJlst
 
 
Oegekloostermolen - Hartwerd Heidenskip

Monumenten
Rijksmonumenten
Beschermde stads- en dorpsgezichten
Rijksbeschermd Gezicht Piaam
Stathen - Stinzen
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Algemeen internettips
 
Gem. Südwest-Fryslân
Excursies - Rondleidingen
   
Kunst & Cultuur
Algemeen internettips
 
Historie
Kunstwerken
Musea
Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Allingawier - Herkomst foto onbekend
   
Religie
Algemeen internettips
 
Kerken
Hervormde Kerk - Britswert
 
 
Sint-Martinuskerk - Roodhuis
 
Religieuze beelden - voorwerpen
Kerktoren - Easterwierum
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Algemeen internettips
 
Landschappen
Natuurgebieden Parken - Tuinen
De Holken - Heeg
Jongema-State Rauwerd
Watergebieden
Friese Meren      overzicht.

Stadsgrachten
 
Vaarwegen

Uitgaan
Algemeen internettips
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

NIEUWS
foto's
Map
Facebook Twitter Pinterest
AKTIVITEITEN
@ Facebook Twitter Pinterest
Ruimte voor uw
bedrijfspresentatie
Allingawier
Allingastate Excursies - Rondleidingen
           
 
Arum
Recreatie Slachtehiem Boerenspelen
           
 
Heeg
Saloncharters Heeg Rondvaarten - Antieke Salonboten
           
 
Lollum
Recreatie-Boerderij Slachtehiem Boerengolf - Aangepaste Spelen - Fierlejeppen / Kanoën
           
EETGELEGENHEDEN
 
 
Allingawier
Allingastate Restaurant - Feestlocatie
           
 
Arum
Recreatie Slachtehiem Catering - Feestlocatie
           
 
Bolsward
Chauffeurscafé Bolsward  Restaurant
           
 
De Groene Weide Restaurant - Catering
           
 
Het Weeshuys Restaurant
           
 
Gaastmeer
Jachthaven Pieter Bouwe Restaurant
           
 
Heeg
Discotheek d'Ald Wa Restaurant
           
 
De Watersport Heeg Restaurant
           
 
Hindeloopen
De Hinde Restaurant - Aanmeerrestaurant - Terras
           
 
Koudum
GalamaDammen Restaurant
           
 
Lollum
Recreatie-Boerderij Slachtehiem Restaurant
           
 
Makkum
De Waag Restaurant
           
 
Piaam
De Nynke Pleats Restaurant
           
 
Sneek
De Lachende Koe Eetcafé