Joh. de Doperkerk in  Exmorra


Súdwest Fryslân is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland en is gelegen in de regio Zuidwest-Friesland. De gemeente is per 1 januari 2011 ontstaan door fusie van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wonseradeel en Wymbritseradeel.
In speciale raadsvergaderingen eind 2009 in de vijf gemeenten stemde 95% van de raadsleden voor de herindeling. Volgens een onderzoek verschenen in de Leeuwarder Courant van 16 januari 2010 is 54% van de ondervraagde burgers voor de herindeling

Wetenswaardigheden

Wikipedia
Plaatselijke links
Het laatste nieuws
Video-kanalen
Google fotoalbum
GoogleMaps

Social media
 

Plaatsen en Buurtschappen
Algemene informatie
Activiteiten
Natuur
Vervolg plaatsen
Südwest-Fryslân in Beeld

Wikipedia. Leden

Abbega  Leden

Allingawier Leden

Arkum Leden

Arum Leden

Atzeburen Leden

Baarderburen Leden

Baburen Leden

Boazum Leden

Bolsward Leden

Britswert Leden

Blauwhuis Leden

Breezanddijk Leden

Burgwerd Leden

Cornwerd Leden

De Blokken  Leden

Dearsum Leden

Dedgum Leden

Dijksterburen Leden

Doniaburen Leden

Easterein Leden

Easterwierrum Leden

Eemswoude Leden

Engwier Leden

Exmorra Leden

Exmorrazijl Leden

Ferwoude Leden

Folsgare Leden

Gaast Leden

Gaastmeer Leden

Gauw Leden

Goënga Leden

Gooium Leden

Grauwe Kat Leden

Greonterp Leden

Harkezijl Leden

Hartwerd Leden

Hayum Leden

Heeg Leden

Hemert Leden

Hichtum Leden

Hidaard Leden

Hieslum Leden

Hinnaard Leden

Hommerts Leden

Idsegahuizum Leden

Idserdaburen Leden

Idzega Leden

IJlst Leden

Indijk  Leden

It Heidenskip Leden

It Fliet Leden

Itens Leden

Jonkershuizen Leden

Jousterp Leden

Jutrijp Leden

Kampen Leden

Kimswerd Leden

Kooihuizen Leden

Kornwerderzand Leden

Koudehuizum Leden

Koufurdurrige Leden

Kûbaard Leden

Loënga  Leden

Lollum Leden

Longerhouw  Leden

Lytsewierrum Leden

Makkum Leden

Nijland Leden
Historie
Media
Verkeer & Vervoer
Toeristische informatie
VVV Provincie Friesland
VVV Sneek

VVV Midden Friesland  
De Waterpoort in Sneek
Bezienswaardigheden
Gebouwen
Stadhuis -Bolsward
Sonnema Berenburg - Bolsward
Klokken
Klokkenhuis in Hinnaard
Molens
 
De Rat - IJlst
 
 
Oegekloostermolen - Hartwerd Heidenskip

Monumenten
Stathen
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Provincie Friesland
Excursies - Rondleidingen
Kunst & Cultuur
Historie
Kunstwerken
Musea
Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Sonnema Beerenburg Museum
Allingawier - Herkomst foto onbekend
Religie
Kerken
Hervormde Kerk - Britswert
Hervormde Kerk - Easterwierum
 
 
Sint-Martinuskerk - Roodhuis
 
Religieuze beelden - voorwerpen
Kerktoren - Easterwierum
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Landschappen
Natuurgebieden Parken - Tuinen
De Holken - Heeg
Jongema-State Rauwerd
Watergebieden
Friese Meren      overzicht.

Stadsgrachten
Vaarwegen
UitgaanOffingawier Leden

Oosthem Leden

Oppenhuizen Leden

Oudega Leden

Parrega Leden

Piaam  Leden

Pingjum Leden

Poppenwier Leden

Raerd Leden

Reahûs Leden

Rien Leden

Rijtseterp  Leden

Sandfirden Leden

Scharneburen Leden

Scharnegoutum Leden

Schettens  Leden

Schraard  Leden

Sibrandabuorren Leden

Smallebrugge  Leden

Sneek Leden

Strand Leden

Tersoal Leden

Tirns Leden

Tjalhuizum Leden

Tjerkwerd Leden

Uitwellingerga Leden

Vierhuizen Leden

Waaksens Leden

Westhem Leden

Witmarsum Leden

Wiuwert Leden

Wolsum Leden

Wommels  Leden

Wonneburen Leden

Wons Leden

Workum Leden

Woudsend Leden

Ypecolsga Leden

Ysbrechtum Leden

Zurich Leden

Routes
Fietsen   - algemene info
Wandelen - algemene info
Paardrijden - algemene info
Varen Zeilen Surfen-algemene info

AKTIVITEITEN
vermeldingen zijn per plaats gerangschikt
  social media
@
.
     
 
EETGELEGENHEDEN
 
 
.
     
 
KUNST & CULTUUR
 
.
     
 
OVERNACHTINGEN
 
.
     
 
UITGAAN
   
 
.
     
 
VERHUUR
  
 
.
     
 
WELLNESS - BEAUTYSALONS
 
.
     
 
WINKELEN
 
.
     
 
BEDRIJVEN
 
.
     
 
DIVERSEN
 
.
     
 
Zoeken
Mail ons uw suggesties