Gezicht op de hoofdstraat (Tjarda van Starkenborgweg) van Tinallinge

Welkom in Tinallinge
gemeente Winsum

Het wierdedorp heeft een vrijwel intacte ossengang.
Ten zuiden van het niet ver van Baflo gelegen dorp ligt het Tinallingermaar, en ten noorden ligt het Rasquerdermaar

Tegen de zuidkant van Tinallinge ligt het ongeveer 26 hectare grote gelijknamige natuurgebied Tinallinge van Natuurmonumenten; een weidevogelgebied waar onder andere de kievit, tureluur en grutto broeden.
Tinallinge is ontstaan op een wierde, die waarschijnlijk ontstond rond 500 v.Chr. en met een oppervlakte van 6 hectare een vrij grote omvang heeft. De wierde heeft een hoogte van 3,7 meter (boven NAP). Het grootste deel van de wierde is onbebouwd. De ossengang rond de wierde is nog deels intact. De oudste vermelding van het dorp dateert al uit de tiende eeuw als het Ingaddingenheim wordt genoemd. Na het begin van de 20e eeuw is er nauwelijks meer gebouwd. In 2003 werd de wierde tot archeologisch monument verklaard.
Op de wierde staat een kerk waaromheen de bebouwing is geplaatst. Tegenover de kerk staat de vroegere hervormde dorpschool (verenigingsgebouw) uit de 19e eeuw, die nu in gebruik is als dorpshuis. Ernaast staat de vroegere schoolmeesterswoning. Naast de kerk staat de pastorie (weem), die begin 21e eeuw is herbouwd in oude stijl. Ten noorden van de kerk ligt een kruidentuin met boomgaard.

In het dorp staat bovenop de wierde het Onze Lieve Vrouwekerkje uit ongeveer 1250. De laatste restauratie vond plaats in 2003. In 2010 droeg de hervormde gemeente de kerk over aan de Stichting Oude Groninger Kerken

       
gratis                                  
Hieronder kan uw logo komen
AKTIVITEITEN
Activiteiten                                                                    
@
.
Hieronder kan uw logo komen
EETGELEGENHEDEN
Activiteiten                                                                     
@
.
Hieronder kan uw logo komen
KUNST & CULTUUR
Activiteiten                                                                     
@
.
Hieronder kan uw logo komen
OVERNACHTINGEN
Activiteiten                                                                     
@
.
Hieronder kan uw logo komen
UITGAAN
Activiteiten                                                                     
@
.
Hieronder kan uw logo komen
VERHUUR
Activiteiten                                                                     
@
.
Hieronder kan uw logo komen
WINKELEN
Activiteiten                                                                     
@
.
Hieronder kan uw logo komen
BEDRIJVEN
Activiteiten                                                                     
@
.
Hieronder kan uw logo komen
PLAATSELIJKE LINKS
Activiteiten                                                                     
@
 
.
    Hebt u niet gevonden wat u zocht?   
Probeer het eens via de site search.
Mail ons uw zoekopdracht
zodat we het alsnog kunnen plaatsen
...................................................................