Zicht op Warder
Welkom in Warder
Gemeente Edam-Volendam

Warder is een dorp in de gemeente Edam-Volendam, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het is een lintdorp, gelegen in de nabijheid van het Markermeer.

Warder is vermoedelijk ontstaan in de 11e of 12e eeuw tijdens de ontginning van het uitgestrekte laagveengebied ten zuiden van West-Friesland. De oorspronkelijke locatie lag waarschijnlijk verder naar het oosten, in het huidige Markermeer, aan de westoever van het toenmalige Almere. Door het oprukkende water tijdens de vorming van de Zuiderzee schoof het dorp op naar de huidige locatie.
In 1960 maakte een ruilverkaveling een einde aan het karakteristieke, door vaarsloten beheerste, aangezicht van Warder. Door landruil kreeg elke boer nu zijn landerijen hoofdzakelijk rond zijn boerderij te liggen. Dammen in de sloten maakten het land bereikbaar voor tractoren. Verder werden er een aantal verkavelingswegen door de polder aangelegd en werden er buiten het dorp, op verder weg gelegen landerijen, nieuwe boerderijen gebouwd. De vaarsloot door het lint werd geleidelijk gedempt, de ophaalbruggen verdwenen en de dorpsweg werd breder. De schaalvergroting in de landbouw bracht met zich mee dat vele boerenbedrijven hun activiteiten beëindigden. Zo zijn er van de circa 80 fulltime boerenbedrijven in 1945 nog maar een tiental over. De vrijgekomen stolpboerderijen bleken in trek te zijn bij mensen uit steden als Amsterdam en Haarlem om als woonstolp te verbouwen en er kwam een migratiestroom op gang van de steden naar plattelandsdorpen als Warder. In Warder werden vanaf eind 60-er jaren van de twintigste eeuw nieuwe woningen gebouwd op tot dusver onbebouwde open plekken in het lint. Het aantal inwoners nam in de jaren 60 en 70 dan ook toe. Ook de zuivelfabriek viel ten prooi aan de schaalvergroting en beëindigde haar activiteiten in 1967. Het fabrieksgebouw werd verkocht aan een honden- en kattenvoerfabrikant. In 1970 raakte Warder haar status als zelfstandige gemeente kwijt en ging op in de gemeente Zeevang.
Wetenswaardigheden

GEMEENTE
EDAM VOLENDAM


Wikipedia
De plaats op het web
Het laatste nieuws
Video-kanalen
Google fotoalbum
GoogleMaps

Uw vermelding op deze pagina is gratis. ..................Aanmelden via de button >
 
AKTIVITEITEN
vermeldingen zijn per plaats gerangschikt
  social media
@
Warder
     
 
EETGELEGENHEDEN
 
 
Warder
     
 
KUNST & CULTUUR
 
Warder
     
 
OVERNACHTINGEN
 
Warder
     
 
UITGAAN
   
 
Warder
     
 
VERHUUR
  
 
Warder
     
 
WELLNESS - BEAUTYSALONS
 
Warder
     
 
WINKELEN
 
Warder
     
 
REISORGANISATIES
 
Warder
     
 
BEDRIJVEN
 
Warder
     
huisvesting

Zoek op provincie- gemeente- plaats- bedrijfs- of objectnaam  
Zoeken
Mail ons uw suggesties

.