Welkom in Völckerdorp
Gemeente Reimerswaal

Völckerdorp (ook Achttienhuizen of de 18 huizen[1]) is een buurtschap op Zuid-Beveland in de provincie Zeeland, ook wel in de volksmond "Zeeuws Markiezaat" genaamd, bestaande uit een zevental woningen, gelegen ten oosten van het Schelde-Rijnkanaal en ten zuiden van de autosnelweg A58, nabij de grens met westelijk Noord-Brabant en de snelweg A4 (A58 - Antwerpen). Völckerdorp valt onder de gemeente Reimerswaal en is het meest oostelijk gelegen buurtschap van Zeeland.

Völckerpolder
Tussen 1863 en 1873 wordt de spoorlijn tussen Roosendaal en Vlissingen doorgetrokken over de Kreekrakdam.
Bij het Koninklijk Besluit van 23 augustus 1902, no. 44 kreeg de eigenaar van de ten zuiden van de Kreekrakdam gelegen schorren en slikken, H.G.J. Völcker van Soelen en Alderhagen c.s., de concessie tot bedijking. De gronden waren nog niet rijp voor inpoldering, doch de dichtslibbing van de uitwateringsgeul van de Damespolder gaf de doorslag. In 1903 werd met de bedijking begonnen en de dijk bijna geheel voltooid. In het volgende jaar werd de polder opgenomen, doch bleek niet aan de concessievoorwaarden te voldoen. In 1905 werd de bedijking goedgekeurd. Door de nieuwe bedijking werd de uitwateringsgeul van de sluis bij het Schutlaken in de Damespolder 2 kilometer korter. Bij de nieuwe zeesluis werd de tijhaven van Woensdrecht aangelegd. Op 29 november 1901 sloten de bedijkers van de Völckerpolder met de besturen van de Brabantse polders en waterschappen en de Anna-Mariapolder, ook aangeduid als de gecombineerde uitwateringswerken van Woensdrecht een overeenkomst betreffende de situatie en de aanleg van een keiweg naar de haven.

Völckerdorp
Na het droog vallen van de nieuwe polder wordt in 1904 gestart met het op richten van een landarbeidersdorp. Op 18 oktober 1904 staat de Middelburgsche Courant een tijding dat men in de Völckerpolder een 18 tal arbeiderswoningen aan het bouwen is. Deze woningen worden geheel in de vorm van een dorp gebouwd, met in het midden een plein. Het gehucht zal de naam Völckerdorp gaan dragen.
gratis
Wetenswaardigheden

1 Geschiedenis
2 Bebouwing
3 Externe links
AKTIVITEITEN
Naam
Activiteiten
@
 .
.
.
EETGELEGENHEDEN
Naam
Eetgelegenheden
@
 . 
.
.
KUNST & CULTUUR
Naam
Kunst & Cultuur
@
  .
.
.
OVERNACHTINGEN
Naam
Overnachtingen
@
  .
.
.
UITGAAN
Naam
Uitgaan
@
  .
.
.
VERHUUR
Naam
Verhuur
@
  .
.
.
WINKELEN
Naam
Winkelen
@
  .
.
.
BEDRIJVEN
Naam
Bedrijven
@
  .
.
.
PLAATSELIJKE LINKS
Naam
Bedrijven
@
 .
.
.
  .
.
.
.